Strona internetowa www.infoserwis.torun.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
Piątek, 23 Czerwiec 2017 Imieniny: Wanda, Zenon, Albina
POL-TAX Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe i Obrotu Nieruchomościami
ul. Szymanowskiego 16/3
87-100 Toruń

Oferta:

Nasze biuro rachunkowe oferuje następujący zakres usług :

Usługi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie bilansu, rachunku wyników, sprawozdań finansowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów
 • ewidencja sprzedaży i zakupu VAT,
 • sporządzanie dokumentacji i rozliczeń ZUS,
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz informacji podatkowych,
 • rozliczenia WNT, WDT
 • rozliczenia w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,
 • rozliczenia dochodów z zagranicy,
 • rozliczenia w zakresie zwrotu części podatku VAT za materiały budowlane
 • rozliczenia w zakresie najmu, dzierżawy

Usługi prawne:

Pomoc prawna adresowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Celem doradztwa prawnego jest zdefiniowanie istniejącego problemu w sensie faktycznym i prawnym oraz znalezienie optymalnego rozwiązania lub sposobu postępowania, nie wyłączając przy tym ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
Usługi prawne wykonywane przez Biuro obejmują w szczególności sprawy z zakresu:
1. postępowanie podatkowe:

 • reprezentowanie przed organami podatkowymi I i II instancji,sporządzenie pism, wniosków, odwołań od decyzji organu oraz skarg do WSA,
 • sporządzenie pism, wniosków, odwołań od decyzji organu oraz skarg do WSA,
 • reprezentowanie w toku kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej,

2. postępowanie administracyjne:

 • reprezentowanie przed organami I i II instancji,
 • sporządzanie pism, wniosków, odwołań od decyzji oraz sporządzanie skarg do WSA,

3. postępowanie cywilne:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji z zakresu prawa cywilnego,w tym sporządzanie pism w sprawach spadkowych, w szczególności wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności,

4. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
5. sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
6. postępowanie karne skarbowe: doradztwo oraz sporządzanie pism procesowych,
7. sprawy gospodarcze:

 • obsługa prawna procesu zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • rekomendacja formy prawnej nowego przedsięwzięcia, właściwej dla rodzaju prowadzonej działalności oraz udzielanie opinii w tym zakresie,
 • sporządzanie i weryfikowanie umów w obrocie gospodarczym oraz udział w negocjowaniu tych umów,
 • obsługa wierzytelności: wezwania do zapłaty, postępowanie sądowe i egzekucyjne, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • dokonywanie zmian właścicielskich w spółkach (zbycie udziałów, wyłączenia wspólnika ze spółki, itp.) oraz zmian wśród członków organów (zarząd, komisje rewizyjne, rady nadzorcze),
 • doradztwo przedsądowe i negocjacje w celu zawarcia ugody.

Branże

stat4u